PGO - Social Media Campagne
PGO of Persoonlijke Gezondheidsomgeving maakt voor arts en patient overzichtelijk wat de stand van zaken is. Het doel van de campagne was om mensen bekend te maken met dit systeem en het gebruik te vergroten. Daarom lieten we artsen en patienten aan het woord over de voordelen ervan.
Actieplan Zeggenschap in de zorg - Linkedin campagne
Actieplan Zeggenschap in de Zorg is een initiatief dat het gat tussen de bestuurders van zorginstellingen en het personeel op de werkvloer moet verkleinen. Ze helpen zorgmedewerkers met het concretiseren van hun ideeën en de connectie te maken met de bestuurslaag van de instellingen waar ze werken. Zoals je ziet werd een opwaartse pijl het symbool van vooruitgang. 
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
Zeggenschap in de Zorg -Jeroen Berends
KNMT - Tandzorg voor kinderen
In samenwerking met Rrook schoot ik beeld voor KNMT. Het doel van de campagne was om aandacht te vragen voor mondzorg bij jonge kinderen. Daarnaast wilde men ook benadrukken dat kinderen tot 18 jaar standaar verzekerd zijn en dat het dus geen extra geld kost. Dat is belangrijk want goed onderhoud voorkomt problemen in de toekomst.
KNMT - Tandzorg voor je kind
KNMT - Tandzorg voor je kind
KNMT - Tandzorg voor je kind
KNMT - Tandzorg voor je kind
Back to Top